Žádost o průkaz

 Žádost o průkaz se podává elektronicky.

  1. Připravte si průkazkovou fotografii v elektronické podobě (rozměr 500×650 pixelů, formát jpg). Prostudujte si možnosti typu průkazů a jejich využití na univerzitě i jinde. Při vyplňování žádosti si pozorněně pročtěte ujednání o ochraně osobních údajů.
  2. Elektronická žádost
  3. Uhraďte poplatky dle typu průkazu. Ceník a pokyny Jak zaplatit
  4. Sledujte stav žádosti o vystavení průkaz. Průkaz si osobně vyzvedněte v kanceláři KAS.

 

Jak upravit fotografii

Programy pro úpravu obrázků:
MS Windows: Komerční: Adobe Photoshop, Corel Paint Shop Pro … Nekomerční (zdarma): Gimp, Paint .NET, XnView, IrfanView, Fast Stone Image Viewer …
Linux: Nekomerční (zdarma): Gimp, XnView, Pinta, Tux Paint …

Fotografii si můžete upravit i přes online web-aplikaci Photo Editor. Zde je návod jak postupovat při jejím použití. Photo Editor: manuál web aplikace

Vyplňte správně své osobní údaje. Doporučujeme vyplnit též e-mailovou adresu pro případnou komunikaci při výrobě průkazu.
Přiložte soubor s průkazovou fotografií v následujícím formátu (dle pokynů autorů):

  • formát jpg
  • min. velikost menší strany 500px
  • poměru stran 1:1,1 nebo 1:1,3

Naše doporučení: formát JPG, rozlišení 500x650px

Pozor, fotografie musí odpovídat parametrům standardní průkazové fotografie (jednobarevné pozadí, 35x45mm, celá hlava).

Jak zjistit rozměr fotografie? Otevřte si přes ikonku „Tento počítač“ místo, kde máte uloženou fotografii. Poté ji 1x „odťuknete“ levým tlačítkem myši (aby se označila – zabarvila). Nalevo se vám objeví její parametry. Tento postup se může lišit podle verze operačního systému (Win7, WinXP, Linux, MacOS …)