Blokace nezrevalidovaných průkazů

Dnes byly zablokovány poslední průkazy, které nebyly zrevalidovány. Se zablokovaným průkazem si nelze zakoupit jízdenku u DPMUL, půjčit si knihu v knihovně UJEP, nelze otevřít dveře např. na kolejích. Licence ISIC zajišťující slevu u prodejců (pokud ji vlastníte) tímto krokem není nijak dotčena. Blokované jsou pouze ty služby, které jsou vázané na status studenta (např. […]

Read More

Foto na průkaz ISIC

Dnes jsme obdrželi z GTS centrály zprávu, že na ISIC průkazech nebudou akceptovány černobílé fotografie. Již vystavené průkazy s černobílou fotografií budou zatím akceptovány. O dalších podmínkách vás budeme včas informovat na našich WWW stránkách KASu.

Read More

POZOR NA ANONYMIZACI PRŮKAZU ISIC !!!

– GTS průkazy ISIC po 9 letech nepopužívání anonymizuje. To znamená, že pokud jste dříve na UJEPu již studovali a máte z té doby průkaz ISIC déle jak 9 let, nelze jej zpětně aktivovat a je třeba si žádat o průkaz nový. – Pokud jste průkaz ISIC sami anonymizovali (např. po ukončení studia), není možné […]

Read More

Termíny

Podání žádostí o první vydání karty kdykoliv. Úhradu poplatků za výrobu průkazu prověďte ihned po podání žádosti. Průkaz bude vyroben po úhradě poplatku a po zápisu do studia. U zaměstnanců se průkaz vyrábí po podání žádosti a po nástupu do zaměstnání dle údajů v personálním systému. Studenské průkazy platí do konce akademického roku ve kterém […]

Read More

Informace

Ve znění zákona č. 111/1998 Sb. (§57) je dokladem o studiu v řádném studijním programu Průkaz studenta. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále UJEP) vystavuje studentům průkaz ve formě čipových karet. UJEP vydává průkazy studenta a průkazy zaměstnanců v podobě čipové karty opatřené údaji: v případě studenta: příjmení, jméno, datum narození v případě zaměstnance: […]

Read More