Revalidace

POZOR! Od 6.11.2021 se budou blokovat nezrevalidované průkazy. Z důvodu slev (MHD, vlak …) je nutné průkaz revalidovat.   Revalidace studentských průkazů (STUDENT i ISIC) na akademický rok 2021/ 2022 byla zahájena.   Co dělat, když nestihnu revalidaci? ISIC Uhradit poplatek za revalidační známku. Po pěti pracovních dnech od zaplacení se dostavíte do kanceláře KAS, […]

Read More

Termíny

Podání žádostí o první vydání karty kdykoliv. Úhradu poplatků za výrobu průkazu prověďte ihned po podání žádosti. Průkaz bude vyroben po úhradě poplatku a po zápisu do studia. U zaměstnanců se průkaz vyrábí po podání žádosti a po nástupu do zaměstnání dle údajů v personálním systému. Studenské průkazy platí do konce akademického roku ve kterém […]

Read More

Informace

Ve znění zákona č. 111/1998 Sb. (§57) je dokladem o studiu v řádném studijním programu Průkaz studenta. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále UJEP) vystavuje studentům průkaz ve formě čipových karet. UJEP vydává průkazy studenta a průkazy zaměstnanců v podobě čipové karty opatřené údaji: v případě studenta: příjmení, jméno, datum narození v případě zaměstnance: […]

Read More