Využití průkazu

Studentský průkaz je doklad potvrzující, že jste studentem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Univerzitní služby průkazu:

Průkaz čtenáře Vedecké knihovny UJEP
Přístupy do objektů UJEP (dveřní systémy)
Dotace na stravu v univerzitním stravování (menza, 50bar)
Tiskové služby SafeQ

Poskytování studentské slevy jízdného u Dopravního podniku města Ústí nad Labem.
Dopravní podnik města Ústí nad Labem pro čerpání studentské slevy, požaduje předložení průkazu studenta v podobě čipové karty UJEP. Písemná potvrzení se jako doklad pro výdej časového kupónu od akademického roku 2007/2008 neuznává (více Dopravní podnik města Ústí nad Labem – článek č. IV. a IX. Tarifu MHD). Po vyzvednutí karty je možné nakoupit kupón druhý pracovní den v prodejně jízdenek v Revoluční ulici (u obchodního domu Labe), v prodejně u kina Hraničář až za dva dny.

Mezinárodní průkaz studenta ISIC.
Průkaz ISIC(student prezenčního studia si může zvolit ISIC průkaz při podání žádosti o výdej průkazu) – mezinárodní průkaz studenta umožňuje čerpat slevy určené pro studenty prezenční formy studia, více informací najdete na http://www.isic.cz. Průkaz je elektornicky evidován v centrální databázi ISIC za účelem poskytování studentských slev elektronických služeb (elektronický nákup vstupenek, jízdenek, apod.).

Průkaz do Severočeské knihovky v Ústí nad Labem.
Průkaz studenta slouží (po registraci v knihovně) jako čtenářský průkaz se studentskou slevou na knihovní služby.

Průkazy z jiných škol nelze aktivovat v našich systémech. Musíte si nechat vyrobit průkaz UJEP.